Bình xịt máy nông nghiệp giá rẻ Vinafarm VNBXM-GX35
Bình phun thuốc trừ sâu chạy xăng giá rẻ Vinafarm VNBXM-425
Bình xịt máy diệt trừ sâu bệnh Vinafarm VNBXM-435