Máy xạ phân chất lượng VNRT 2T
Máy sạ lúa thế hệ mới Mitsubishi TB-43
Máy sạ hàng lúa Honda GX-35
Máy phun sạ lúa Vinafarm Mitsubishi TU-43
Máy xạ phân uy tín MD-43-25 Vinafarm
Máy xạ phân 2 thì Shindaiwa MD-43-25